Algunes diferencies

Algunes diferencies

satisfacció amb l’aspecte físic és una de les variables que marquen més diferències entre els molt feliços (75,1%) i els poc feliços (33,7%).

Respecte al sexe, els homes se senten més satisfets amb el seu aspecte que les dones: un 61,9% dels homes diu que està a gust, percentatge que es redueix al 54,6% en el cas de les dones. Probablement, l’exigència social imposada al sexe femení els faci sentir-se mes exigents amb el seu aspecte, i en aquest sentit, si no es compleix el cànon, més insatisfetes.
Aquesta “pressió social” podria explicar també per que estar satisfet amb el físic fa més felices les dones que als homes: com s’observa en el següent gràfic, entre les persones que se senten satisfetes amb el seu físic hi ha un 7% més de dones que es declaren molt feliços.

Algunes diferencies