Amor per l’empresa

Amor per l’empresa

És més feliç qui aquesta content amb la seva pròpia empresa o institució. També aquí l’enquesta demostra un bon ambient laboral: ni més ni menys que el 76,5% de les persones molt feliços té una bona valoració de la seva empresa, enfront del 54,8% de les persones poc feliços.

El 76,5% de les persones que es consideren molt feliços té bona percepció de la seva empresa

Amor per l'empresa