Contactes freqüents

Contactes freqüents

Practicar sexe amb regularitat amb la parella és un valor que sol incidir de forma positiva en la felicitat: el 54,4% dels que es consideren molt feliços tenen relacions sexuals amb regularitat, enfront del 25,6% dels poc feliços. Entre els que es declaren molt feliços, un 41,4% reconeix que té relacions amb menor freqüència, enfront del 66,3% dels poc feliços.

Contactes freqüents