Edat adulta ¿sols o acompanyats?

Edat adulta ¿sols o acompanyats?

Entre la gent que es considera més feliç és més habitual trobar persones que viuen amb la seva parella, familiars o amics. La majoria conviu amb altres dos membres de la família, encara que el major percentatge de felicitat es registra entre els grups familiars de tres i quatre. Només el 5,1% dels molt feliços viu sol, mentre que el 14,5% dels poc feliços si viu sol. El 29,4% de les persones que es declaren molt feliços són famílies de tres membres, enfront del 19,8% dels poc feliços.

Edat adulta ¿sols o acompanyats?