El cercle familiar

El cercle familiar

Les malalties pròpies o del cercle de familiars o amics propers tenen un gran impacte sobre la felicitat. En aquest sentit, Espanya també sembla un país raonablement sa: només el 7,7% dels enquestats declara que la seva família pateix un mal hereditari i el 11,1%, una malaltia greu. De fet, entre els que es declaren molt feliços, només un 7,6% pateix malalties hereditàries en la seva família, mentre que aquest percentatge puja fins al doble (14%) entre els poc feliços.

Font: Instituto Coca Coca de la Felicidad

Cercle familiar