Els diners no fan la felicitat!!!

Els diners no fan la felicitat!!!

Més de la meitat dels espanoles és optimista i considera que la crisi no està influint negativament en el seu nivell de felicitat. El 16%, però, assegura que ho fa en gran mesura.

Les persones que tenen un punt de vista més optimista sobre aquests moments difícils són significativament més feliços. La felicitat és, per tant, el millor antídot contra la crisi.

Font: Instituto Coca Cola de la Felicidad

Els diners no fan la felicitat!!!