Felicitat en temps de crisis

Felicitat en temps de crisis

Més de la meitat dels espanyols és optimista i considera que la crisi no està influint negativament en el seu nivell de felicitat. El 16%, però, assegura que ho fa en gran mesura.

Les persones que tenen un punt de vista més optimista sobre aquests moments difícils són significativament més feliços. La felicitat és, per tant, el millor antídot contra la crisi.

Felicitat en temps de crisis