Influeix la felicitat en la salut?

Influeix la felicitat en la salut?

El 95% dels espanyols creu que la felicitat influeix positivament en la salut. A més, aquesta associació es produeix en major mesura en aquells que declaren tenir bona salut física i emocional. Aquest percentatge és fins i tot superior en països com Itàlia o França

Influeix la felicitat en la salut?