Les vacances, imprescindibles

Les vacances, imprescindibles

Espanya és des de fa anys la segona destinació turística del planeta, o sigui que no és estrany que els nadius, criats a més en la cultura mediterrània, també tinguin una marcada tendència a gaudir del temps lliure. A les vacances se’ls concedeix molta importància en el desenvolupament d’una vida plena: en general, el 67% dels enquestats es mostra satisfet amb la qualitat de les seves vacances.

Quant al seu efecte sobre la felicitat, gairebé el 80% dels que es consideren molt feliços se sent satisfet amb les seves vacances, davant de només el 32,6% dels poc feliços.

Les vacances, imprescindibles