L’infancia, una edat clau

L’infancia, una edat clau

Diuen els psicòlegs que les línies bàsiques de la personalitat i de la intel · ligència emocional es tracen en els primers anys de vida. El 80% dels enquestats afirma haver-se sentit estimat pels seus pares en la infància, cosa que contribueix a la felicitat en l’edat adulta.
Ni més ni menys que el 91,5% dels individus que es declaren molt feliços han gaudit d’aquest carino patern, enfront del 63,4% dels que es diuen poc feliços.

L’acceptació incondicional dels fills per part models pares és un factor clau en la seguretat i l’autoestima. També influeix en la percepció de la felicitat al llarg de la vida: el 89,7% dels molt feliços assegura que de nens es van sentir acceptats incondicionalment, enfront del 61,1% dels poc feliços. A més, el 89,7% dels que es declaren molt feliços afirma que sempre ha comptat amb els seus pares en qualsevol circumstància. Només el 59,9% dels que es consideren poc feliços opina el mateix.

Font: Instituto Coca Cola de la Felicidad