Millor amb moderació

Millor amb moderació

No obstant això, no per ser molt religiós s’és necessàriament molt mes feliç: precisament els més feliços són els que se situen en una posició intermèdia entre seguir totalment els preceptes de la seva religió i oblidar-los completament.

I és que en el terme mig hi ha la felicitat: el 43,5% de les persones creients que es manifesten més feliços obeeix parcialment les pautes que estableix la seva religió, mentre que entre els poc feliços hi ha un 44,9% que no les segueix en absolut.

Millor amb moderació