Petits Capritxos

Petits Capritxos

Permetre un capritx ocasional (independentment del que cadascú interpreti com a tal, des marxar de viatge fins a passar una tarda prenent alguna cosa amb un amic) és important per a la percepció de la felicitat i la satisfacció personal. Així solen opinar els enquestats: el 77,2% diu que afortunadament s’ho pot permetre de tant en tant, davant un 21,4% que no té aquesta sort. Les diferències en introduir el factor felicitat són significatives: ni més ni menys que el 87,1% dels que es tenen per feliços pot cedir a la temptació ocasionalment, però, només el 47,1% dels poc feliços fa el mateix.

El 87,1% de les persones que se senten molt feliços es pot permetre un capritx tant en tant

Entre els que es poden permetre un capritx es troben preferentment persones joves, que viuen en parella, treballen, no tenen fills i la seva situació socioeconòmica els situa a la banda mitjana-alta o alta.

 

Font: Instituto Coca Cola de la Felicidad

Petits Capritxos