Ser Sociable

Ser Sociable

És cert que qui té un amic té un tresor. I més possibilitats de ser feliç, a jutjar per les dades. Ser sociable, tenir amics amb qui compartir mútua confiança i veure’ls amb regularitat són fets que coincideixen amb majors nivells de felicitat.

El 81,3% dels enquestats molt feliços es consideren persones de bon tracte, capaços d’integrar sense problemes en qualsevol grup. Només el 52,9% dels poc feliços comparteix aquesta facilitat.

La mateixa tendència es registra entre els que tenen amistats amb les que els uneixen llaços de confiança: el 78,8% enfront del 55,8%.

Així doncs, gaudir de la sociabilitat, expressada en la capacitat de gaudir de situacions en les que se senten part d’un grup, és un factor que incideix en la felicitat (80,1% enfront del 60,5%).

Ser Sosciable