Treballa fent el que t’agrada!!!

Treballa fent el que t’agrada!!!

El treball pot ser una benedicció o tot el contrari. Per aquest ordre, proporcionen més felicitat les activitats creatives, les d’acord amb la formació de l’interessat, les intel · lectuals i les que es realitzen de cara al públic. També satisfà més desempenar la tasca professional en compania que només.

Font: Instituto Coca Cola de la Felicidad.

“Si estimes la teva feina, el que fas, mai serà un treball, perquè t’agrada” Confuci.

Treballa fent el que t'agrada!!!